Definicja lekarza dentysty

Stomatologia Chorzów
Lekarz dentysta (lekarz stomatolog), pot.
dentysta (z łac.

dens dopełniacz dentis "ząb") ? osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii. W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsStomatologia Chorzów .

Widok do druku:

Stomatologia Chorzów